Po utracie części plików z dysku, w tym kilku stron z właśnie powstającego „Wszystko zajęte”, Marcin Podolec zabrał się do mozolnego ich odzyskiwania. Przerysowując na nowo. Oto pierwsze efekty – strona 66 jakby nigdy nie zginęła: