Po kliknięciu w płytę najnowszy raport z postępów prac nad „Wszystko zajęte” Marcina Podolca: