Roberta Crumba:

Rzecz z roku 1961. Trochę więcej – w tym szkice do „Kota Fritza”! – po kliknięciu w powyższą stronę.