Pojawił się spis treści nadchodzącego 10 numeru „Kolektywu”, o którym wróble ćwierkają, że ma być ostatnim :-(

Wśród twórców, którzy zamieszczą w nim swoje krótkie komiksy tym razem znaleźli się m.in. Maciej Łazowski, Grzegorz Janusz i Marcin Podolec. A pełna spis zawartości po kliknięciu w okładkę: