Wielkie gratulacje dla Shauna Tana!

Autor „Przybysza” nie dość, że zgarnął w tym roku Oscara za animowaną adaptację swojego albumu „The Lost Thing” to teraz otrzymał prestiżową Nagrodę Pamięci Astrid Lindgren ALMA 2011.
ALMA została ustanowiona przez rząd szwedzki, na cześć Astrid Lindgren, wybitnej szwedzkiej pisarki. Nagroda przyznawana jest autorom i ilustratorom, których praca literacka dla dzieci i młodzieży reprezentuje najwyższe wartości artystyczne i ducha humanistycznego. Mogą ją także otrzymać osoby, organizacje lub instytucje zajmujące się upowszechnianiem czytelnictwa wśród młodych czytelników. Wyboru laureata dokonują jurorzy wybierani z międzynarodowego grona osób zajmujących się literaturą dziecięcą.

Nagrodę Pamięci Astrid Lindgren przyznano już po raz dziewiąty (po raz pierwszy w 2002 r. ). Wśród 175 nominowanych osób i organizacji z ponad 60 krajów znaleźli się także Polacy: Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom w kategorii „organizacja”, Małgorzata Musierowicz i Krystyna Siesicka w kategorii „autor” oraz Józef Wilkoń w kategorii „ilustrator”.

(za Ryms)
Wyróżnienie dla Shauna Tana uzasadniono tak:
Shaun Tan is a masterly visual sto­ry­tel­ler, poin­ting the way ahead to new possi­bi­li­ties for pic­ture books. His pic­to­rial worlds con­sti­tute a sepa­rate uni­verse where nothing is self-evident and any­thing is possi­ble. Memo­ries of chil­dhood and ado­le­scence are fixed refe­rence points, but the pic­to­rial nar­ra­tive is uni­ver­sal and touches eve­ry­one, regar­dless of age.

Behind a wealth of minu­tely deta­iled pic­tu­res, where civi­li­za­tion is cri­ti­ci­zed and history depic­ted thro­ugh sym­bo­lism, there is a pal­pa­ble warmth. People are always pre­sent, and Shaun Tan por­trays both our sear­ching and our alie­na­tion. He com­bi­nes bril­liant, magi­cal nar­ra­tive skill with deep humanism.
Odsyłamy też na oficjalną stronę nagrody.