Jak co roku „Przekrój” dokonał podsumowania najważniejszych wydarzeń (płyt, filmów, książek…) z różnych dziedzin kultury. Cieszy, że nie zapomniano o komiksie, który redakcja piórem Sebastiana Frąckiewicza oceniła następująco:(oczywiście klikać po większe)